• GẠCH TUYNEL
  CHẤT LƯỢNG CAO
  CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI - BRVT - TP.HCM
 • CẮT TRẮNG BÌNH THUẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN LÀM THỦY TINH
  CUNG CẤP TRONG - NGOÀI NƯỚC
 • Nông nghiệp
  CHUNG TAY
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Logistic
  AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
  CHUYÊN NGHIỆP
 • Bất động sản công nghiệp
  THÀNH CÔNG CỦA BẠN
  THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 • Sản xuất Vật liệu xây dựng
  CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
  GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
THÔNG TIN MỚI


Công Bố Thông Tin


CBTT V/v Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 21 tháng 02 năm 2019 13:21 21-2-2019 Download
CBTT Danh sách cổ đông lớn 14:00 24-1-2019 Download
CBTT Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 15:01 15-1-2019 Download
CBTT Báo cáo quản trị công ty năm 2018 15:01 15-1-2019 Download
CBTT V/v Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 09 tháng 01 năm 2019 11-1-2019 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 26-12-2018 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Tân Phước 25-12-2018 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT số 174/2018/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 12 tháng 11 năm 2018 V/v sử dụng nguồn vốn thu được từ Công ty Con 12-11-2018 Download
CBTT V/v Thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng 9-11-2018 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập công ty con (Công ty TNHH MTV kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An) 24-10-2018 Download
CBTT Thông báo số 8254/TB-CT của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng 18-10-2018 Download
CBTT Thông báo số 1054/TB-SGDHN ngày 11/09/2018 về việc đưa cổ phiếu BII ra khỏi diện bị kiểm soát 12-9-2018 Download
CBTT Thông báo số 1040/TB-SGDHN ngày 06/09/2018 về việc đưa cổ phiếu BII ra khỏi diện cảnh báo 7-9-2018 Download
CBTT V/v Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Bidico! 7-8-2018 Download
CBTT Hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2018 11-7-2018 Download
CBTT Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018 3-7-2018 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT V/v Thoái vốn tại công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Bình Thuận và Công ty TNHH Vận tải Thắng Hải 29-6-2018 Download
CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua ngày 31 tháng 05 năm 2018 31-5-2018 Download
CBTT V/v Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhận được ngày 28 tháng 05 năm 2018 28-5-2018 Download
CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 21-5-2018 Download
CBTT Quyết định xử phạt Vi phạm hành chính số 87/QĐ-XPVPHC Ngày 05 tháng 04 năm 2018 Công ty nhận được ngày 21 tháng 05 năm 2018 21-5-2018 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT số 86/2018/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 15/05/2018 về việc Thay đổi Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 15/05/2018 15-5-2018 Download
CBTT V/v Thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 15-5-2018 Download
CBTT V/v Gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018 23-4-2018 Download
CBTT V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 23-4-2018 Download
CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ. 23-4-2018 Download
CBTT giải trình theo văn bản số 531/SGDHN-QLNY ngày 09/04/2018 về việc đưa cổ phiếu vào diện bị cảnh báo do LNST tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 là số âm. 12-4-2018 Download
CBTT V/v Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhận được ngày 14/03/2018 15-3-2018 Download
Công bố Thông tin Nghị quyết HĐQT số 37/2018/HĐQT-NQ ngày 05/03/2018 về việc Thay đổi TGĐ công ty 5-3-2018 Download
CBTT V/v Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhận được ngày 29/01/2018 29-1-2018 Download
CBTT V/v Thay đổi Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 15/01/2018 15-1-2018 Download
CBTT V/v giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục dẫn đến tình trạng chứng khoán bị kiểm soát! 11-1-2018 Download
Báo cáo quản trị công ty năm 2017 10-1-2018 Download
CBTT V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Ông Lê Đình Tú 12-12-2017 Download
CBTT VB 272/2017 Vv Giải trình các nội dung về trụ sở Công ty 11/14/2017 Download
CBTT Đính chính thông tin liên quan đến trụ sở của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 11/10/2017 Download
CBTT Vv Giải trình chênh lệch BCTC Quý 3 2017 10/27/2017 Download
CBTT Vv Bau bo sung Thanh vien HĐQT 10/13/2017 Download
CBTT Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 8/4/2017 Download
CBTT Về việc Thông qua việc Ký kết Hợp Đồng Kiểm toán BCTC năm 2017 7/3/2017 Download
BII Nghị quyết HĐQT Công ty Bảo Thư V/v Giải thê Công ty TNHH Nông sản Việt xanh 6/30/2017 Download
Quyết Định Xử Phạt Của UBCK 6/27/2017 Download
BII THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6/20/2017 Download
CBTT của TTLKCK về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận dánh sách người sử hữu chứng khoán 4/29/2017 Download
CBTT và giải trình BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2016 3/31/2017 Download
CBTT chuyển nhượng vốn góp tại công ty con 3/9/2017 Download
CBTT và giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC QIV 2016 2/14/2017 Download
CBTT Báo cáo quản trị năm 2016 2/6/2017 Download
Thông báo về việc gia hạn CBTT Báo cáo tài chính Q.IV năm 2016 2/6/2017 Download
CBTT Thay đổi nhân sự 12/28/2016 Download
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 11/7/2016 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 10/29/2016 Download
CBTT và giải trình BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý III năm 2016 10/20/2016 Download
CBTT về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên 10/18/2016 Download
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty 10/18/2016 Download
Giải trình về việc giá cổ phiếu BII giảm sàn 10 phiên liên tiếp 10/17/2016 Download
Giải trình cổ phiếu BIDICO giảm sàn 10/6/2016 Download
CBTT về việc thay đổi người công bố thông tin 10/5/2016 Download
CBTT thay đổi GPKD lần thứ 17 10/2/2016 Download
CBTT Về việc mua lại 51% Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị. 9/26/2016 Download
CBTT và giải trình BCTC công ty mẹ hợp nhất soát xét Bán niên 2016 8/15/2016 Download
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2-2016 so với cùng kỳ năm trước 7/20/2016 Download
CBTT Báo cáo quản trị bán niên năm 2016 7/20/2016 Download
CBTT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 7/6/2016 Download
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 5/27/2016 Download
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1-2016 so với cùng ký năm trước 4/20/2016 Download
CBTT về việc Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm Soát 4/18/2016 Download
Nghị quyết Hội đồng quản trị 4/6/2016 Download
CBTT Giải trình Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2015 3/31/2016 Download
CBTT Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp ĐHCĐ Thường niên 2016 3/8/2016 Download
CBTT Thông báo Kết quả bán cổ phiếu của Người có liên quan Chủ tịch HĐQT 2/24/2016 Download
CBTT về việc bổ nhiệm Kế Toán Trưởng 2/19/2016 Download
Giải trình chênh lệch lợi nhuận (HN) quý 4-2015 so với cùng kì năm trước 2/15/2016 Download
CBTT Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV năm 2015 2/15/2016 Download
CBTT Thông báo Đăng ký bán cổ phiếu của cổ đông là người có liên quan Chủ tịch HĐQT 1/20/2016 Download
CBTT Báo cáo quản trị năm 2015 1/11/2016 Download
CBTT Thông báo Kết quả bán cổ phiếu của Người có liên quan Chủ tịch HĐQT 12/21/2015 Download
CBTT Thông báo Kết quả bán cổ phiếu của Tổng Giám đốc 12/8/2015 Download
CBTT Thông báo Đăng ký bán cổ phiếu của Tổng Giám đốc 11/27/2015 Download
TB GDCP của người liên qua của người nội bộ 11/23/2015 Download
CBTT Thông báo Đăng ký bán cổ phiếu của cổ đông là người có liên quan Chủ tịch HĐQT 11/18/2015 Download
CBTT Chênh lệch Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất Quý III năm 2015 trên 10% so với cùng kỳ năm trước 11/14/2015 Download
Thay đổi nhân sự 10/21/2015 Download
Thay đổi nhân sự 10/13/2015 Download
BC KQDGCP của người nội bộ công ty 10/9/2015 Download
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 10/7/2015 Download
Ngày 07-10-2015, ngày giao dịch đầu tiên 21.600.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 10/1/2015 Download
Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 21.600.000 cổ phiếu 9/29/2015 Download
CBTT Thay đổi đăng ký niêm yết lần 2 9/23/2015 Download
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu 9/22/2015 Download
Nghị quyết Hội đồng quản trị 9/19/2015 Download
Nghị quyết HĐQT về xử lý số cổ phần của cổ đông không đặt mua hết 9/18/2015 Download
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 9/17/2015 Download
Ngày 15092015, ngày giao dịch đầu tiên 3.280.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung 9/8/2015 Download
Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 3.280.000 cổ phiếu 9/4/2015 Download
Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 8/26/2015 Download
CBTT về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 8/14/2015 Download
CBTT Báo cáo tài chính Quý II2015 8/14/2015 Download
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 8/6/2015 Download
Thông báo về Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán 7/31/2015 Download
Lĩnh vực đầu tư
Công Bố Thông Tin