• GẠCH TUYNEL
  CHẤT LƯỢNG CAO
  CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI - BRVT - TP.HCM
 • CẮT TRẮNG BÌNH THUẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN LÀM THỦY TINH
  CUNG CẤP TRONG - NGOÀI NƯỚC
 • Nông nghiệp
  CHUNG TAY
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Logistic
  AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
  CHUYÊN NGHIỆP
 • Bất động sản công nghiệp
  THÀNH CÔNG CỦA BẠN
  THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 • Sản xuất Vật liệu xây dựng
  CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
  GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
THÔNG TIN MỚI


Công Bố Thông Tin


Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Tổng Giám đốc 11:55 13-1-2021 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty 10:34 13-1-2021 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc Thoái vốn tại Công ty TNHH Công nghiệp gỗ Bình Thuận 15:40 6-1-2021 Download
CBTT Thay đổi nhân sự vị trí Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/01/2021 16:00 31-12-2020 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty CP DNT Bình Thuận 10:38 26-12-2020 Download
CBTT về việc Thay đổi Tổng Giám đốc trên GCNĐKKD nhận được ngày 26/12/2020 10:37 26-12-2020 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp để trở thành chủ sở hữu công ty TNHH Golden Resource 11:32 21-12-2020 Download
CBTT Thông báo Thay đổi nhân sự vị trí Tổng Giám đốc công ty 11:08 18-12-2020 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 02/12/2020 11:33 2-12-2020 Download
CBTT Thông báo số 9557/TB-CT của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục sử dụng hoá đơn 9:16 24-11-2020 Download
CBTT Quyết định của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc cưỡng chế bằng biện pháp ngưng sử dụng hoá đơn 11:22 28-10-2020 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 07/10/2020 8:49 10-10-2020 Download
CBTT Tổng tài sản tại BCTC Riêng và BCTC Hợp nhất bán niên năm 2020 của Công ty giảm hơn 10% 11:38 19-9-2020 Download
CBTT Hợp đồng soát xét bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 10:22 30-7-2020 Download
CBTT NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Soát xét bán niên và Kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 13:51 29-7-2020 Download
CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty Bán niên 2020 10:03 18-7-2020 Download
CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 9:59 18-7-2020 Download
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 16:45 17-7-2020 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 17:05 30-06-2020 Download
CBTT Thay đổi nhân sự vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 17:10 30-6-2020 Download
CBTT Đính chính CBTT ngày 14/05/2020 về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Đính chính ngày đăng ký cuối cùng từ ngày 29/05/2020 thành ngày đăng ký cuối cùng 05/06/2020 16:32 15-5-2020 Download
CBTT Giải trình Tổng Tài sản tại báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2019 Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư giảm hơn 10% 14:15 14-5-2020 Download
CBTT thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 16:44 14-5-2020 Download
CBTT V/v Gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 16:50 25-2-2020 Download
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 10:42 18-1-2020 Download
CBTT Báo cáo quản trị công ty năm 2019 15:45 14-1-2020 Download
CBTT Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2019 15:44 14-1-2020 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 13/01/2020 11:34 12-1-2020 Download
CBTT Quyết định số 1906/QĐ-09/QLN Ngày 23/10/2019 của Cục thuế Bình Thuận Công ty nhận được ngày 28/10/2019 28-10-2019 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn ngày 28/10/2019 28-10-2019 Download
CBTT Quyết định xử phạt Vi phạm hành chính số 1530/QĐ-XPVPHC Ngày 29/08/2019 của Cục thuế Bình Thuận Công ty nhận được ngày 04/09/2019 15:01 4-9-2019 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 02/08/2019 10:52 1-8-2019 Download
CBTT Hợp đồng soát xét bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 18:04 18-7-2019 Download
CBTT Danh sách cổ đông lớn Công ty 11:16 9-7-2019 Download
CBTT Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019 17:00 4-7-2019 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 27/06/2019 10:01 26-6-2019 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 10/06/2019 9:48 9-6-2019 Download
CBTT Thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 31/05/2019 16:53 31-5-2019 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 9:53 16-5-2019 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn ngày 10/05/2019 13:46 10-5-2019 Download
CBTT Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 17:00 17-4-2019 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 5-4-2019 Download
CBTT V/v Gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 9:16 25-2-2019 Download
CBTT V/v Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 21 tháng 02 năm 2019 13:21 21-2-2019 Download
CBTT Danh sách cổ đông lớn 14:00 24-1-2019 Download
CBTT Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 15:01 15-1-2019 Download
CBTT Báo cáo quản trị công ty năm 2018 15:01 15-1-2019 Download
CBTT V/v Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 09 tháng 01 năm 2019 11-1-2019 Download
CBTT Thông báo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 26-12-2018 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Tân Phước 25-12-2018 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT số 174/2018/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 12 tháng 11 năm 2018 V/v sử dụng nguồn vốn thu được từ Công ty Con 12-11-2018 Download
CBTT V/v Thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng 9-11-2018 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT V/v góp vốn thành lập công ty con (Công ty TNHH MTV kinh doanh hạ tầng Bảo Thư Trị An) 24-10-2018 Download
CBTT Thông báo số 8254/TB-CT của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng 18-10-2018 Download
CBTT Thông báo số 1054/TB-SGDHN ngày 11/09/2018 về việc đưa cổ phiếu BII ra khỏi diện bị kiểm soát 12-9-2018 Download
CBTT Thông báo số 1040/TB-SGDHN ngày 06/09/2018 về việc đưa cổ phiếu BII ra khỏi diện cảnh báo 7-9-2018 Download
CBTT V/v Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Bidico! 7-8-2018 Download
CBTT Hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2018 11-7-2018 Download
CBTT Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018 3-7-2018 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT V/v Thoái vốn tại công ty TNHH Công nghiệp Gỗ Bình Thuận và Công ty TNHH Vận tải Thắng Hải 29-6-2018 Download
CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua ngày 31 tháng 05 năm 2018 31-5-2018 Download
CBTT V/v Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhận được ngày 28 tháng 05 năm 2018 28-5-2018 Download
CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 21-5-2018 Download
CBTT Quyết định xử phạt Vi phạm hành chính số 87/QĐ-XPVPHC Ngày 05 tháng 04 năm 2018 Công ty nhận được ngày 21 tháng 05 năm 2018 21-5-2018 Download
CBTT Nghị quyết HĐQT số 86/2018/BIDICO/HĐQT-NQ ngày 15/05/2018 về việc Thay đổi Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 15/05/2018 15-5-2018 Download
CBTT V/v Thời gian và địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 15-5-2018 Download
CBTT V/v Gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018 23-4-2018 Download
CBTT V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 23-4-2018 Download
CBTT Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp ĐHĐCĐ. 23-4-2018 Download
CBTT giải trình theo văn bản số 531/SGDHN-QLNY ngày 09/04/2018 về việc đưa cổ phiếu vào diện bị cảnh báo do LNST tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 là số âm. 12-4-2018 Download
CBTT V/v Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhận được ngày 14/03/2018 15-3-2018 Download
Công bố Thông tin Nghị quyết HĐQT số 37/2018/HĐQT-NQ ngày 05/03/2018 về việc Thay đổi TGĐ công ty 5-3-2018 Download
CBTT V/v Thay đổi Tổng Giám đốc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhận được ngày 29/01/2018 29-1-2018 Download
CBTT V/v Thay đổi Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 15/01/2018 15-1-2018 Download
CBTT V/v giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục dẫn đến tình trạng chứng khoán bị kiểm soát! 11-1-2018 Download
Báo cáo quản trị công ty năm 2017 10-1-2018 Download
CBTT V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Ông Lê Đình Tú 12-12-2017 Download
CBTT VB 272/2017 Vv Giải trình các nội dung về trụ sở Công ty 11/14/2017 Download
CBTT Đính chính thông tin liên quan đến trụ sở của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 11/10/2017 Download
CBTT Vv Giải trình chênh lệch BCTC Quý 3 2017 10/27/2017 Download
CBTT Vv Bau bo sung Thanh vien HĐQT 10/13/2017 Download
CBTT Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 8/4/2017 Download
CBTT Về việc Thông qua việc Ký kết Hợp Đồng Kiểm toán BCTC năm 2017 7/3/2017 Download
BII Nghị quyết HĐQT Công ty Bảo Thư V/v Giải thê Công ty TNHH Nông sản Việt xanh 6/30/2017 Download
Quyết Định Xử Phạt Của UBCK 6/27/2017 Download
BII THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6/20/2017 Download
CBTT của TTLKCK về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận dánh sách người sử hữu chứng khoán 4/29/2017 Download
CBTT và giải trình BCTC Công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2016 3/31/2017 Download
CBTT chuyển nhượng vốn góp tại công ty con 3/9/2017 Download
CBTT và giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC QIV 2016 2/14/2017 Download
CBTT Báo cáo quản trị năm 2016 2/6/2017 Download
Thông báo về việc gia hạn CBTT Báo cáo tài chính Q.IV năm 2016 2/6/2017 Download
CBTT Thay đổi nhân sự 12/28/2016 Download
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 11/7/2016 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng 10/29/2016 Download
CBTT và giải trình BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý III năm 2016 10/20/2016 Download
CBTT về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên 10/18/2016 Download
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty 10/18/2016 Download
Giải trình về việc giá cổ phiếu BII giảm sàn 10 phiên liên tiếp 10/17/2016 Download
Giải trình cổ phiếu BIDICO giảm sàn 10/6/2016 Download
Công Bố Thông Tin