• GẠCH TUYNEL
  CHẤT LƯỢNG CAO
  CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI - BRVT - TP.HCM
 • CẮT TRẮNG BÌNH THUẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN LÀM THỦY TINH
  CUNG CẤP TRONG - NGOÀI NƯỚC
 • Nông nghiệp
  CHUNG TAY
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Logistic
  AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
  CHUYÊN NGHIỆP
 • Bất động sản công nghiệp
  THÀNH CÔNG CỦA BẠN
  THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 • Sản xuất Vật liệu xây dựng
  CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
  GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
THÔNG TIN MỚI


Điều lệ


Điều lệ công ty năm 2020 16:52 30-6-2020 Download
Quy chế nội bộ về quản trị công ty 14:40 30-6-2020 Download
Quy chế quản lý nội bộ Công ty 31-5-2018 Download
Điều lệ công ty 2018 31-5-2018 Download
Điều lệ công ty 2016 7-12-2016 Download
Công Bố Thông Tin