• GẠCH TUYNEL
  CHẤT LƯỢNG CAO
  CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI - BRVT - TP.HCM
 • CẮT TRẮNG BÌNH THUẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN LÀM THỦY TINH
  CUNG CẤP TRONG - NGOÀI NƯỚC
 • Nông nghiệp
  CHUNG TAY
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Logistic
  AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
  CHUYÊN NGHIỆP
 • Bất động sản công nghiệp
  THÀNH CÔNG CỦA BẠN
  THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 • Sản xuất Vật liệu xây dựng
  CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
  GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
THÔNG TIN MỚI


Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ  những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền sau:

 • Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty.
 • Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua.
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.
 • Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ.
 • Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ.
 • Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty.
 • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG - CHỦ TỊCH HĐQT

   Ngày sinh: 17/05/1967

   Quốc tịch: Việt Nam

   Quê quán: Quảng Trị                                                         

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

Tóm tắt quá trình công tác:

-  T09/1990 – T06/1993: Nhân viên kỹ thuật tại Phòng kỹ thuật nhà máy Supe Photphat Long Thành

-  T07/1993 – T10/1998: Trưởng phòng hậu cần tại Công ty UIC Việt Nam

-  T10/1998 – T03/2006: Trưởng phòng cung cấp tại Công ty liên doanh gạch men Mỹ Đức

-  T03/2006 – T09/2009: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc tại Công ty TNHH TM – DV Bảo Thư

-  T09/2009 – T06/2010: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ tại CTCP Khoáng sản Bình Thuận Hamico

-  T07/2010 – T12/2011: Chủ tịch HĐQT tại CTCP Khoáng sản Bình Thuận Hamico

-  T01/2012 – T11/2014: Chủ tịch HĐQT tại CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận

-  T01/2010 – Nay: Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư & Phát triển công nghiệp Bảo Thư

 

ÔNG NGUYỄN VĂN HOÀNG - THÀNH VIÊN HĐQT

    

Ngày sinh: 26/01/1961

Quốc tịch: Thụy Sĩ

Quê quán: Bình Thuận

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế                               

Tóm tắt quá trình công tác:

-  1991-2000: Giám đốc đầu tư tại Ngân hàng UBS, Zurich/NewYork/Luxembourg

-  2000-2007: Giám đốc đầu tư tại Tập đoàn bảo hiểm Zurich Insurance Group, Zurich

-  2007-2009: Giám đốc điều hành tại Công ty quản lý quỹ AsiaFirst Asset Management

-  2009-2010: Giám đốc đầu tư tại Công ty quản lý quỹ Saigon Asset Management

-  2011-2014: Giám đốc điều hành tại Công ty quản lý VREIT, TP. HCM

-  T2/2014 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại Công ty Cổ phần ĐT & PTCN Bảo Thư

 

ÔNG NGUYỄN QUỐC HỔ - THÀNH VIÊN HĐQT

       

Ngày sinh: 17/03/1962

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế                                       

Tóm tắt quá trình công tác:

-  1994 – 1997: Trưởng phòng Thiết kế và In ấn - Công ty thiết kế và in ấn Hạo Nhiên

-  1997 – 1998: Trưởng phòng Thiết kế - Công ty Gạch men American Home

-  1998 – 2015: Công tác tại Công ty TNHH Gạch men Mỹ Đức, giữ các chức vụ:

     + Trưởng phòng Thiết kế và Phát triển

     + Giám đốc Thiết kế và Phát triển

     + Giám đốc điều hành

-  2017 - nay: Giám đốc Công ty TNHH Đá thạch anh nhân tạo cao cấp Bidico

-  T1/2017 – T06/2013: Tổng Giám đốc tại Bidico Group

-  T05/2017 – Nay: Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần ĐT & PTCN Bảo Thư

 

 

ÔNG NGUYỄN NGỌC SƠN - THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày sinh: 07/07/1968

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Tóm tắt quá trình công tác:

-  1990 - 2013: Công tác tại Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu

-  2014 - 2016: Ban quản lý dự án CCN Thắng Hải tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư

-  T1/2017 – nay: Thành viên HĐQT tại CTCP Đầu tư và phát triển Công nghiệp Bảo Thư
Công Bố Thông Tin