• GẠCH TUYNEL
  CHẤT LƯỢNG CAO
  CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI - BRVT - TP.HCM
 • CẮT TRẮNG BÌNH THUẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN LÀM THỦY TINH
  CUNG CẤP TRONG - NGOÀI NƯỚC
 • Nông nghiệp
  CHUNG TAY
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Logistic
  AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
  CHUYÊN NGHIỆP
 • Bất động sản công nghiệp
  THÀNH CÔNG CỦA BẠN
  THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 • Sản xuất Vật liệu xây dựng
  CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
  GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
THÔNG TIN MỚI


Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận Kết quả chào bán và phát hành cổ phiếu ra công chúng
Ngày 22/09/2015, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 193/2015/BIDICO/TGĐ-BC ngày 22/09/2015 của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (Công ty). Theo đó, công ty đã thực hiện phát hành thành công 21.600.000 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 99,78%).đính
Công Bố Thông Tin