• GẠCH TUYNEL
  CHẤT LƯỢNG CAO
  CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI - BRVT - TP.HCM
 • CẮT TRẮNG BÌNH THUẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN LÀM THỦY TINH
  CUNG CẤP TRONG - NGOÀI NƯỚC
 • Nông nghiệp
  CHUNG TAY
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Logistic
  AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
  CHUYÊN NGHIỆP
 • Bất động sản công nghiệp
  THÀNH CÔNG CỦA BẠN
  THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 • Sản xuất Vật liệu xây dựng
  CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
  GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
THÔNG TIN MỚI


Cập nhật mới nhất tình hình sản xuất kinh doanh nhà máy gạch
Từ đầu năm nay, lượng tiêu thụ Gạch Tuynel của công ty rất khả quan, nhiều thời điểm không đáp ứng được nhu cầu khách hàng, quá trình sản xuất phải điều thêm công nhân để tăng sản lượng Gạch. Với tình hình thị trường hiện nay, chủ đầu tư dự án đang tính toán những phương án khả thi nhằm nâng cao công suất nhà máy.

Một vài hình ảnh sản xuất và kinh doanh tại nhà máy được cập nhật:

                                       

 

                                       

 

                                       

 

                                       

 

                                       

 
Công Bố Thông Tin