• GẠCH TUYNEL
  CHẤT LƯỢNG CAO
  CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI - BRVT - TP.HCM
 • CẮT TRẮNG BÌNH THUẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN LÀM THỦY TINH
  CUNG CẤP TRONG - NGOÀI NƯỚC
 • Nông nghiệp
  CHUNG TAY
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Logistic
  AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
  CHUYÊN NGHIỆP
 • Bất động sản công nghiệp
  THÀNH CÔNG CỦA BẠN
  THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 • Sản xuất Vật liệu xây dựng
  CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
  GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
THÔNG TIN MỚI


Ban kiểm soát
BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:
 • Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
 • Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các BCTC của Công ty, và có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc.
 • Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp cần thiết.
 • Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ÔNG NGÔ ĐÌNH HOÀNG ĐỨC - TRƯỞNG BKS

Ngày sinh: 28/10/1972

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính           

Tóm tắt quá trình công tác:

-  1998-2009: Phó phòng Tài chính kế toán - Công ty TNHH Gạch men Mỹ Đức

-  2009-2016: Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Tin học Bách Việt 

-  2016-nay: Trưởng ban Kiểm soát nội bộ - Công ty CP Đầu từ và Phát triển công nghiệp Bảo Thư

 

ÔNG PHẠM TIÊN TRUNG - THÀNH VIÊN BKS

Ngày sinh: 12/10/1991

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Gia Lai

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế                  

Tóm tắt quá trình công tác:

-  2013-2016: Trợ lý Kiểm toán viên - Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

-  2016-nay: Nhân viên Kiểm soát nội bộ - Công ty CP Đầu từ và Phát triển công nghiệp Bảo Thư

- 05/2017 - nay: Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Đầu từ và Phát triển công nghiệp Bảo Thư

 

NGÔ NGUYỄN KHÁNH TRANG - THÀNH VIÊN BKS

Ngày sinh: 06/10/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Quê quán: Lâm Đồng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế          

   

Tóm tắt quá trình công tác:

-  2010-2014: Kế toán tổng hợp - Công ty TNHH Hữu Trường Thịnh

-  04/2012-11/2013: Kế toán kiêm quản lý phân xưởng - Công ty CP Cổ kim Mỹ nghệ Hodota

-  2014  - nay: Kế toán kiêm quản lý kho  tại Công ty TNHH MTV Chế biến cát Bình Thuận.

- 05/2017 - nay: Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Đầu từ và Phát triển công nghiệp Bảo Thư
Công Bố Thông Tin