• GẠCH TUYNEL
  CHẤT LƯỢNG CAO
  CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI - BRVT - TP.HCM
 • CẮT TRẮNG BÌNH THUẬN
  ĐẠT TIÊU CHUẨN LÀM THỦY TINH
  CUNG CẤP TRONG - NGOÀI NƯỚC
 • Nông nghiệp
  CHUNG TAY
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 • Logistic
  AN TOÀN CHẤT LƯỢNG
  CHUYÊN NGHIỆP
 • Bất động sản công nghiệp
  THÀNH CÔNG CỦA BẠN
  THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI
 • Sản xuất Vật liệu xây dựng
  CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
  GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI
THÔNG TIN MỚI


Tầm nhìn và sứ mệnh




TẦM NHÌN

BIDICO hướng tới khẳng định vị thế của một công ty uy tín, vững mạnh trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp và vật liễu xây dựng. Dựa trên nền tảng những lợi thế cạnh tranh đặc thù địa phương, chuẩn mực về quản trị, BIDICO cung cấp cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn tối ưu giá trị cho khách hàng

 

SỨ MỆNH

      - THAY ĐỔI diện mạo mới cho ngành hạ tầng công nghiệp tại Bình Thuận;

      - THAY ĐỔI truyền thống khai thác chế tài nguyên thiên nhiên , mang lại giá trị chế biến sâu tại Bình Thuận;

      - THAY ĐÔI tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương BIDICO hoạt động;

      - THAY ĐỔI tác phong, tư duy đổi mới của cấp lãnh đạo;

      - THAY ĐỔI tăng cao giá trị cho cổ đông và nhà đầu tư

 

 

                     




Công Bố Thông Tin