Footer

Khởi đầu hợp tác tốt đẹp cùng nhau!

BIDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

Trụ sở chính:

 Khu DH-DV, đường Số 1, Cụm công nghiệp Tân Bình 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

 Info@bidico.com.vn

 www.bidico.com.vn

© 2023 BIDICO. Made by VOVI.