CBTT và giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2024 CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư