CBTT đính chính Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2023 CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư