CBTT và giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2023 CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư