CBTT Bổ sung Nghị quyết HĐQT v/v Thoái vốn Công ty TNHH Địa ốc Tân Bửu