CBTT NQ HĐQT về việc thông qua Dự thảo hợp đồng tư vấn phát triển dự án Trung tâm thương mại tại TP. Đà Lạt với CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)