CBTT Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo Thư trên sàn giao dịch Upcom