Menu
© 2022 Bidico.com.vn.
All rights reserved
LOGO

Lĩnh Vực Đầu Tư

Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Bảo Thư Bidico thành lập từ năm 2008, hiện đang đầu tư vào 2 lĩnh vực: Bất động sản dân dụng và bất động sản công nghiệp.