Menu
© 2022 Bidico.com.vn.
All rights reserved
LOGO

Louis Land gửi công văn Quý đối tác, Quý cổ đông

21/04/2022 | 16:26

Hiện, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Louis Land vẫn diễn ra ổn định, bình thường theo kế hoạch định hướng HĐQT đặt ra. Các quyền lợi, cam kết với đối tác và cổ đông được Louis Land đảm bảo theo đúng các nội dung đã tuyên bố, ký kết.

louis land gui cong van quy doi tac quy co dong

Bài viết khác