Menu
© 2022 Bidico.com.vn.
All rights reserved
LOGO
 • ba  nguyen dinh tu nhi

  BÀ - NGUYỄN ĐÌNH TÚ NHI

  Chủ tịch Ủy ban KTNB

  • Từ 7/2005 – 6/2008: Trợ lý kiểm toán viên Công ty kiểm toán DTL.
  • Từ 6/2008 – 7/2010: Chuyên viên cao cấp Bộ phận DTH Công ty Tài chính Prudential VN.
  • Từ 7/2010 – 5/2018: Phó Giám đốc tư vấn cấp cao Bộ phận Ngân hàng Đầu tư CTCP Chứng khoán Dầu khí.
  • Từ 05/2018 đến nay: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Xăng dầu Phương Nam; Trưởng phòng Kế hoạch Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.
  • Từ 9/2020 đến nay : Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty CP Quản lý quỹ Fides.